26 juni, 2017

Avisering av ankomst på Terminalen i Bastuträsk

Vi drar igång med ett ganska simpelt aviseringssystem, likadant som man i dag har det på Stenvalls Lövholmen.

 

Åkarna skickar helt enkelt en mejl till bastu.traktor@bastutraskterminalen.se

Och i ämnesfältet skriver dom ca ankomsttid och sortiment (tall, gran, löv, contorta och/eller klentimmer). (ex: 9:35 gran).

Har man fler sortimenten skriver man det. (ex: 12:15 löv, tall).

 

Info: Åkare som aviserar via GATAN måste också använda denna mejl; bastu.traktor@bastutraskterminalen.se