Välkommen till Bastuträskterminalen

Regionens främsta logistiknav

Se våra tjänster

Genom att sammanbinda vägtransporter och järnväg på ett effektivt sätt ska Terminalen i Bastuträsk erbjuda industri och skogsnäring rationell och konkurrenskraftig gods- och materialhantering.

Omlastning

Från väg- till järnvägstransport och vice versa.

Kärnverksamheten utgörs av lossning och lastning av gods. I nuläget utgörs godset till största del av rundvirke.

Läs mer

Lagring

Mellanlagring av gods.

Transporterna till och från lagret kan skötas med bil-tåg, bil-bil eller tåg-tåg.

Läs mer

Produktion

Förädling av skogsbränsle.

I samband med lagring erbjuder vi också förädling av produkter till exempel skogsbränsle. Terminalen ligger långt ifrån samhället så damm, lukt och buller är inget som stör allmänheten.

Läs mer

Du är välkommen att kontakta oss angående möjligheter för transport, lagring eller eventuella andra nyttoområden du kan se i terminalen för just din verksamhet.

Kontakta oss

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss angående möjligheter för transport, lagring eller eventuella andra nyttoområden du kan se i terminalen för just din verksamhet.

Fill 91Created with Sketch. +46 (0)70-654 24 85 Fill 59Created with Sketch. per.rud@bastutraskterminalen.se