Om oss

Terminalen Bastuträsk AB

Behovet av kostnadseffektiva, flexibla och miljöriktiga transportlösningar ökar.

En terminal tillgänglig för alla

Vår region domineras av en internationellt konkurrenskraftig basindustri som baseras på malm, skog och energi. För skogsindustrin handlar det exempelvis om att öka spridningsområdet av rundvirke och bioenergi.
Basnäringen är en av regionens viktigaste byggstenar och spelar en viktig roll för överlevnad och tillväxt. För att tillväxten ska vara hållbar står vi inför en rad utmaningar. Bl a måste vi tillvarata möjligheterna i basindustrins fortsatta expansion och i stort stimulera näringslivets utvecklingsmöjligheter genom effektiva transportlösningar. Terminalen är tillgänglig för alla och driften skötas av ett separat bolag – Terminalen i Bastuträsk AB.

Vår ryggrad

Affärsidé
”Genom att sammanbinda vägtransporter och järnväg på ett effektivt sätt ska Terminalen i Bastuträsk erbjuda industri och skogsnäring rationell och konkurrenskraftig gods- och materialhantering.”

Vision
”Terminalen i Bastuträsk ska vara regionens främsta logistiknav och kundens naturliga förstahandsval för kostnadseffektiva transporter av produkter inom industri och skogsnäring och därigenom bidra till hållbar utveckling.”

Ägarstruktur
Norsjö kommun äger anläggningen och hyr ut den till Terminalen i Bastuträsk AB som till lika delar ägs av:
Norsjöfrakt AB, Fabriken i Bastuträsk AB, BW Skogsbilarna AB

Ett logistiknav för väg- och järnvägstransporter
Kärnverksamhet: Lossning och lastning (inledningsvis främst rundvirke)
Konkreta tjänster: Mellanlagring och förädling (exempelvis flisning vid biobränsleproduktion)
Utökade tjänster: Erbjuda kompletta logistikfunktioner och produkter.

Marknadsförutsättningar

1. Hög efterfrågan av järnvägstransporter i regionen

2. Goda geografiska förutsättningar

3. Minskning av koldioxidutsläpp

4. Huvudsakliga konkurrensen utgörs av vägtransporter

Du är välkommen att kontakta oss angående möjligheter för transport, lagring eller eventuella andra nyttoområden du kan se i terminalen för just din verksamhet.

Kontakta oss

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss angående möjligheter för transport, lagring eller eventuella andra nyttoområden du kan se i terminalen för just din verksamhet.

Fill 91Created with Sketch. +46 (0)70-654 24 85 Fill 59Created with Sketch. per.rud@bastutraskterminalen.se