Projektet

Terminalen är byggd för lastning av i första hand timmer, massaved, energiråvara och trävaror. Etableringen är gjort i syfte att bidra till stärkt konkurrenskraft och nya utvecklingsmöjligheter för näringslivet i området, samt skapa bättre förutsättningar för effektiva och miljöanpassade transporter.

Bidrar till stärkt konkurrenskraft och nya utvecklingsmöjligheter

Norsjö Kommun har projekterat en egenägd terminal i Bastuträsk för ca 50 mkr. Finansiärer är Norsjö kommun, Trafikverket, Holmen Skog, Norsjöfrakt, BW Skogsbilarna, Fabriken i Bastuträsk samt Region Västerbotten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Terminalen ska vara tillgänglig för alla och driften skötas av ett separat bolag – Terminalen i Bastuträsk AB.

Terminalen byggs för lastning av i första hand timmer, massaved, energiråvara och trävaror. Etableringen sker i syfte att bidra till stärkt konkurrenskraft och nya utvecklingsmöjligheter för näringslivet i området, samt skapa bättre förutsättningar för effektiva och miljöanpassade transporter.

Terminalen har projekterats av Norsjö Kommun. Finansiärer är Norsjö kommun, Trafikverket, Holmen Skog, Norsjöfrakt, BW Skogsbilarna, Fabriken i Bastuträsk samt Region Västerbotten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss angående möjligheter för transport, lagring eller eventuella andra nyttoområden du kan se i terminalen för just din verksamhet.

Fill 91Created with Sketch. +46 (0)70-654 24 85 Fill 59Created with Sketch. per.rud@bastutraskterminalen.se