16 juni, 2013

Bastuträskterminalen växer - med nytt lastspår

Bastuträskterminalen får ytterligare ett lastspår. Norsjö kommun, Trafikverket och Terminalen i Bastuträsk AB har sedan en tid utrett förutsättningarna för att bygga ett andra spår på terminalen. Det står nu klart att spåret kan förverkligas.

Enligt planeringen ska spåret vara klart för trafikering under juni 2015. Norsjö kommun, som äger terminalen, kommer att stå för byggnationerna.

Trafikverket kommer periodvis, under 2015 och 2016, att använda spåret för uppställning av spårgående fordon och för utlastning av material som behövs under upprustningen av Norra stambanan mellan Bastuträsk och Boden.

Lastspåret är också en betydelsefull del i Bastuträskterminalens fortsatta utveckling och skapar förutsättningar för rationell hantering av större volymer och fler godsslag.