Tjänster

Här ser du de tjänster vi erbjuder.

Förädling
Förädling

I samband med lagring erbjuder vi också förädling av produkter till exempel skogsbränsle. Terminalen ligger långt ifrån samhället så damm, lukt och buller är inget som stör allmänheten.

Intermodal
Intermodal

Terminalen i Bastuträsk satsar på att bli inlandets främsta container-terminal. Vi menar att terminalens placering på stambanan gör det optimalt för snabb transport med container ut i världen. Med spåret har vi direkt förbindelse med ex. Gävle, Göteborg och Hamburg.

Mellanlagring
Mellanlagring

Vi har byggt ut terminalen och har i nuläget 3 hektar som går att hyra för mellanlagring. Transporterna till och från lagret kan skötas med bil-tåg, bil-bil eller tåg-tåg. Vi kan hantera nästan alla typer av gods och vi säkrar att alla ex. miljötillstånd från kommun och länsstyrelse är i ordning.

Omlastning
Omlastning

Kärnverksamheten utgöras av lossning och lastning av gods i samband med omlastning från väg- till järnvägstransport och vice versa. I nuläget utgörs godset till stor del av rundvirke.

Produkt- och logistiklösningar
Produkt- och logistiklösningar

Vid internationella transporter till ex. Asien eller Mellanöstern kan vi erbjuda paketering, säkring av export- och miljöcertifikat.

Transporttjänster
Transporttjänster

Vi kan erbjuda omlastning och lagring av specialeffekter ex. vindkraftverk och andra stora tunga objekt. Via samarbetspartner kan vi erbjuda transport från start- till slutpunkten med bil, tåg och skepp.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss angående möjligheter för transport, lagring eller eventuella andra nyttoområden du kan se i terminalen för just din verksamhet.

Fill 91Created with Sketch. +46 (0)70-654 24 85 Fill 59Created with Sketch. per.rud@bastutraskterminalen.se